Svake godina članovi ZUHBL PTSP RH  su i ove odali dužnu počast hrvatskim vojnicima i civilima stradalim na Bleiburgu i Križnom 
putu.