Predstavnici ZUHBL PTSP RH su na poziv veterana Kosova krajem siječnja 2009. godine kao gosti boravili na  III. Skupštini veterana Kosova