Članovi ZUHBL PTSP RH su 20.11.2010.godine posjetom Vukovaru, obilježili godišnjicu stradanja tog grada.