Dijalog „Zdravstvena skrb za branitelje u RH“ 

U prostorijama Udruge veterana 4. gardijske brigade (Ruđera Boškovića 25) u Splitu, 2. ožujka 2023. godine, održan je šesti te ujedno i posljednji strukturirani dijalog „Zdravstvena skrb za branitelje u RH“ u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, prijavljenog u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Tematske mreže za društveno – ekonomski razvoj“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Organizator navedenog događaja je Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u suradnji s projektnim partnerima – Zajednicom udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske i Udrugom veterana 4. gardijske brigade. U ime organizatora nazočne su pozdravili Siniša Troha, predsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Dušan Rogulja, član predsjedništva Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske i Borislav Lapenda, predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade. Ispred Ministarstva hrvatskih branitelja obratili su se prim. dr. sc. Kornelije Brkić, dr.sve.med, a predstavnici županije bili su zamjenik župana, gospodin Stipe Čogelja te pročelnik upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije, dipl. ing. Damir Gabrić. U ime Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, sudjelovali su Anamarija Dobranić, voditeljica odjela za odabir operacija, Filip Stanković, suradnik za IKT te Domagoj Pavelić, suradnik za produkciju sadržaja. Opće informacije o projektu, sudionicima, strateškim ciljevima i provedenim aktivnostima iznijela je njegova voditeljica Ida Maček. 
Prijedlog smjernica za razvoj javnih politika na temu „Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja“, temeljenih nad istraživanjima i iskustvima s terena, predstavio je savjetnik tematske mreže za zdravstvo, mag. med. tech Stanko Šincek, naglasivši važnost preventivnih mjera, liječenja i palijativne medicine. Na smjernice se nadovezala magistrica psihologije Emilija Hlišć uz temu „Značaj društvenog sudjelovanja hrvatskih branitelja u razini kvalitete života“ i navela kako su društveno sudjelovanje i uključenost značajni aspekti života uz koji se vežu osjećaji kohezije i korisnosti te snažno utječu na njegovu kvalitetu. 
Koordinatorica izrade smjernica i magistrica psihologije, Ivana Maslov, iznijela je prijedloge smjernica na temu dijaloga, nastale na temelju istraživanja javnog mnijenja u sklopu projekta, vezane za zdravstveno stanje hrvatskih branitelja te zdravstvenu skrb u Republici Hrvatskoj uz naglasak na to kako je poboljšati. 
Predavanje o posttraumatskom stresnom poremećaju održali su specijalist psihijatar, dr. med, Anđelko Beg i dipl. psiholog Trpimir Jurić iznijevši definiciju, povijest te kliničku sliku bolesti od koje mnogi pripadnici ciljane populacije boluju. Nazočne su također upoznali s kriterijima za postavljanje dijagnoze, dijagnostičkim obilježjima, rizičnim i prognostičkim čimbenicima te načinima samog liječenja, dok je specijalist psihijatar, dr. med. Mariano Kaliterna predstavio zdravstvenu zaštitu u okviru i izvan standarda prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, također se nadovezavši na medicinsku rehabilitaciju i oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja za hrvatske branitelje. 
Projekt UP.04.2.1.06.0004 „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe je 28. 10. 2020. – 28. 10. 2023., a ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU 476.577,83 eura. Nositelj projekta je Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, koji zajedno s partnerima iz civilnog društva i znanstvene zajednice provodi projekt sa svrhom doprinosa kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Javno mijenje Hrvatske o braniteljima – slike kreirane kroz medije

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, 2. veljače 2023. godine održan je peti strukturirani dijalog Tematske mreže branitelji, na temu „Javno mijenje Hrvatske o braniteljima – slike kreirane kroz medije“.  U ime organizatora obratili su se prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Siniša Troha, predsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Siniša Vinković, potpredsjednik Udruge branitelja Domovinskog rata INA-Naftaplina ”KVIN” te Lina Lena Soukup, načelnica Samostalnog sektora za strateško planiranje i EU projekte Ministarstva hrvatskih branitelja. Opće informacije o projektu i provedbi iznijela je njegova voditeljica Ida Maček, naglasivši važnost uspostave suradnje s akademskom zajednicom, putem koje je došlo do izgradnje novih, odnosno produbljivanja postojećih, kompetencija, znanja i vještina u organizacijama civilnoga društva. Rezultate istraživanja pod nazivom „Analiza medija o hrvatskim braniteljima u razdoblju od 2010. do 2020. godine“ iznijela je doc. dr. sc. Mateja Plenković, koje je provela s timom od još četvero znanstvenika s Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta – dr. sc. Miriam Mary Brgles (voditeljicom istraživanja), prof. dr. sc. Gordanom Črpićem, prof. dr. sc. Rokom Mišetićem i doc. dr. sc- Josip Ježovitom te  izv. prof. dr. sc. Ivanom Balabanićem s Odjela za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija. Opći je cilj istraživanja bio dobiti uvid u obrasce medijskog izvještavanja o hrvatskim braniteljima. Istraživanje se provodilo tijekom 2021. i 2022. godine. Korištena je metoda analize sadržaja, a istraživanjem je obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2020. godine. Sadržaji su objavljeni u pet tiskanih medija i jedanaest internetskih portala. Jedinica analize bio je medijski prilog u kojemu su hrvatski branitelji glavna sadržajna tema. Ukupno je analizirano 11849 medijskih priloga, a najčešće vrste analiziranih priloga su vijest i izvještaj s terena. Prvi rezultati istraživanja bit će objavljeni u znanstvenom članku u časopisu Media, Culture and Public Relations. Antun Plenković, sveučilišni specijalist politologije s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, predstavio je rezultate znanstvenog istraživanja „Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku“.
-Javno raspoloženje prema ratnim veteranima u mnogim je slučajevima disonantno. S jedne strane, oni su poštovani, tretirani kao heroji i vrijedni članovi društva, s druge marginalizirani. Samim time ni stigmatizacija nije rijetka. Rezultati istraživanja pokazuju da je zadovoljstvo branitelja osobnim životom visoko unatoč značajnim vanjskim opterećenjima. Može se zaključiti da to zadovoljstvo ima dovoljan kompenzacijski učinak u odnosu na djelovanje društvenih i institucionalnih čimbenika koji izazivaju nezadovoljstvo branitelja. To se međutim ne odnosi na cijelu populaciju. Iako u manjem postotku, kod mnogih branitelja kompenzacijski učinak iz osobnih života izostaje zbog čega ostaju bez oslonca na osobnoj i institucionalnoj razini. To bitno narušava njihove odnose s okolinom i utječe na njihovu osobnu i društvenu disfunkcionalnost, rekao je Plenković.  Magistrica psihologije i koordinatorica izrade smjernica, Ivana Maslov, predstavivši smjernice istaknula je kako povećanjem nestereotipnih prikaza hrvatskih branitelja možemo ublažiti efekt negativnih stereotipnih prikaza, stoga je potrebna financijska i organizacijska podrška projektima koji će osvijestiti multidimenzionalnost i značaj branitelja kod svih građana Republike Hrvatske bez obzira na političku orijenataciju i stavove. Kroz medije, ali i unutar školskog sustava, potrebno je izgraditi realnu sliku o hrvatskim braniteljima kao časnim borcima koji su omogućili nastanak slobodne Republike Hrvatske, a većina njih i danas je aktivna u borbi za očuvanje nacionalnog identiteta i poboljšanje životnih uvjeta svih građana, a osobito osjetljivih društvenih skupina.
Viđenje ove teme iznijela je i magistrica psihologije, bivša braniteljica i pokretačica suradnje braniteljskih udruga s akademskom zajednicom, Sandra Šućurović. Osvrnula se na sliku hrvatskih  branitelja i Domovinskog rata u medijima te kako ona utječe na njihovo emocionalno stanje i kvalitetu života. 
Prije otvaranja rasprave, nazočnima se obratio Mario Filipi, hrvatski ratni vojni invalid i branitelj te autor knjiga „Nikola Tesla ispod paučine“ i „Na istočnom pragu Domovine“ osvrnuvši se na mnoge heroje Domovinskog rata, koji se, nažalost, danas nigdje ne spominju niti je javnost s njihovim žrtvama upoznata. 
Projekt UP.04.2.1.06.0004 „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe je 28. 10. 2020. – 28. 10. 2023., a ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU 476.577,83 eura. Nositelj projekta je Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, koji zajedno s partnerima iz civilnog društva i znanstvene zajednice provodi projekt sa svrhom doprinosa kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

“Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost”

Dana 22. prosinca 2022. godine, na Trgu žrtava fašizma 1 u Zagrebu u 17:00 i 17:30 sati, u suradnji s projektnim partnerom Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, održano je predstavljanje prijedloga smjernica za razvoj javnih politika na teme Radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo te Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja u okviru projekta Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Smjernice su izrađene na temelju stručnih istraživanja, a ciljanoj skupini predstavili su ih vanjski suradnik za društveno poduzetništvo mag.oec Alen Halilović i savjetnik tematske mreže za zdravstvo mag.med.techn Stanko Šincek. Uz ciljanu populaciju, hrvatske branitelje, predstavljanju su nazočili saborski zastupnik gospodin Damir Habijan i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i grada Zagreba. Po završetku predstavljanja smjernica održan je prigodni domjenak kojem je prisustvovao i ministar obrane, dr. sc. Mario Banožić. Nakon pozdravnog govora predsjednika Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, gospodina Siniše Trohe i uvodnog govora voditeljice projekta Ide Maček, nazočnima su se obratili mag.med.techn Stanko Šincek i mag.oec. Alen Halilović, predstavivši prijedloge smjernica. Po završetku, perspektivu iz zakonodavnog okvira iznio je dipl.iur Damir Habijan. Tijekom predstavljanja sudionici su se upoznali sa prednostima i ponekim nedostacima društvenog poduzetništva, isto kao i razlikama u odnosu na tradicionalno poduzetništvo. To je oblik poduzetništva koji predstavlja tip poslovanja vođen primarno društvenim ciljevima i stvaranjem pozitivnog društvenog i okolišnog učinka te značajno doprinosi ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit. Ono je koncept koji pokreće stvaranje ekonomske i društvene vrijednosti kroz izgradnju društvenih promjena koje zadovoljavaju potrebe i nude zapošljavanje teško zapošljivih i marginaliziranih društvenih kategorija. Za razliku od tradicionalnog poduzetništva, profit koji se ostvaruje putem ovakvog modela poduzetništva reinvestira se ulaganjem u zajednicu ili se koristi za provedbu ostalih programa i ciljeva koji doprinose poboljšanju uvjeta življenja, očuvanju okoliša i održivom razvoju. Istoga dana, održalo se predstavljanje prijedloga smjernica na temu Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja. Velik naglasak stavljen je na područje koje se bavi zdravstvenim pitanjima ciljane populacije s obzirom na velik pobol i smrtnost hrvatskih branitelja, kako bi ih se motiviralo na redovite sistematske preglede i shvaćanje važnosti psihosocijalnog zdravlja. Nazočni su bili upoznati s rezultatima stručnih istraživanja na temelju kojih su smjernice nastale. Oni ukazuju na važnost održavanja i unapređenja mentalnog zdravlja i psiholoških čimbenika u svrhu poboljšanja opće kvalitete života pojedinaca te u konačnici stvaranje sretnijeg i funkcionalnijeg društva u cjelini.

Radionice – Stres i strategije suočavanja sa stresom 

Tijekom prosinca održane su dvije radionice u suradnji sa Hrvatskom udrugom za prevenciju suicida. Radionice su održane u Ogulinu i Zagrebu. Cilj radionica je pomoći polaznicima prepoznati glavne uzročnike stresa u svakodnevnim situacijama te naučiti kako se nositi s njima. Prepoznati i osvijestiti „negativne“ emocije poput ljutnje te unutarnje napetosti i kako sami mogu regulirati vlastito psihofizičko stanje i poticati pozitivno razmišljanje.

Radionice – ESF+ i Društveno poduzetništvo

Tijekom prosinca održane su dvije radionice sa ciljem približavanje braniteljskoj populaciji, ali i široj javnosti, tematike Europskih fondova i Braniteljskih zadruga kao model društvenog poduzetništva u zajednici.
Predstavljeni su planovi i glavne smjernice ESF+ fonda, a kao posebno istaknuti su prioriteti:
– prilagodljivosti radnika novim vještinama,
– bolji pristup zapošljavanju
– cjeloživotno učenje i strukovno osposobljavanje
– pružanje pomoći pri zapošljavanju osoba iz skupina u nepovoljnom položaju (borba protiv marginalizacije)
Također, predstavljeni su i glavni ciljevi, vrijednosti i načela djelovanja društvenih poduzeća te su predstavljeni i pozitivni učinci djelovanja društvenih poduzeća na lokalnim razinama.

Razmjena iskustava – JOB „Unija veterana“ Kanton Sarajevo

U razdoblju od 16. do 18. prosinca 2022. godine predstavnici ZUHBLPTSPRH bili su u posjetu Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Kanton Sarajevo. Tom prilikom sudjelovali su na Okruglom stolu čija je tema bila „Suradnja i razmjena iskustava članstva vezanih uz problematiku Posttraumatskog stresnog poremećaja“. Predstavnici Zajednice ugostili su i predstavnike JOB „Unija veterana“ Kanton Sarajevo u Zagrebu te je dogovorena daljnja suradnja i zajednički pristup u rješavanju otvorenih pitanja u Svjetskoj veteranskoj federaciji čije su članice obje udruge.

Konferencija 9. Centra znanja pod nazivom Znanjem kroz izazove budućnosti

Konferencija 9. Centra znanja za društveni razvoj pod nazivom „Znanjem kroz izazove budućnosti“ održana je 25. studenog 2022. u hotelu Academia u Zagrebu. 9. Centar znanja za društveni razvoj okuplja 14 udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata i to: Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH, Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata, Udruga veterana 4. Gardijske brigade, Udruga 5. gardijske brigade „Sokolovi“, Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga, Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, Udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata, Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske i Udruga Bojna Frankopan. Područje djelovanja 9. Centra znanja za društveni razvoj je unaprjeđenje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, a tijekom 2022. godine kroz aktivnosti razvojne suradnje i analize Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine, naglasak je na višeprogramskom povezivanju svih Centara znanja u stvaranju Uključive i solidarne Hrvatske, Digitalne Hrvatske i Zelene i održive Hrvatske. Konferenciju je, uz uvodno izlaganje, pozdravio koordinator međunarodne i međusektorske suradnje Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, g. Pavle Schramadei, naglašavajući važnost povezivanja svih Centara znanja, kao i izaslanica potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja g. Tome Medveda, načelnica samostalnog  sektora za strateško planiranje i EU projekte Ministarstva hrvatskih branitelja, g-đa Lina Lena Soukup, koja je zatim održala predavanje o Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. u području djelovanja 9. Centra znanja. Predavanje na temu Nacionalnog plana za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027.  (modeli održivosti i otpornosti CD) održala je g-đa Helena Beus, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH, dok je predavanje na temu „Pristupačnost digitalnih sadržaja i usluga” održala g-đa Tamara Horvat Klemen i g. Željko Holik, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Na temu višeprogramskog povezivanja Centara znanja u području Uključiva i solidarna Hrvatska, predavanje pod nazivom „Pristupačnost kao preduvjet uključivosti osoba s invaliditetom” održao je  g. Ratmir Đanić, dipl.ing. – 8. Centar znanja, dok je predavanje na temu  „Solidarnost u zajednici” održao Drago Lelas iz Udruge MoSt. Predavanje na temu “Upravljanje gradivom u digitalnom obliku” održao je g. Kristijan Karajić, arhivski savjetnik, načelnik Odsjeka za digitalno gradivo –  Hrvatski državni arhiv. Na temu prijenosa specifičnih znanja u području Solidarna i uključiva Hrvatska, predavanje pod nazivom „Solidarno i odgovorno – humanitarne akcije branitelja i stradalnika Domovinskog rata, održala je g-đa Sandra Rapčak Škomrlj, zamjenica koordinatorice 9. Centra  znanja g-đe Danijele Perić. U području Zelena i održiva Hrvatska predavanje je održao g. Dario Duić, glavni tajnik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Predstavljanje aktivnosti EU projekta Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost, Tematske mreže branitelji, predstavio je predsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi gospodin Siniša Troha. G. Troha je prezentirao i  smjernice o Radnoj aktivnosti branitelja, značaju i potrebi jačeg uključivanja u društveno poduzetništvo.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – Organizator/ica strukturiranog dijaloga

Radno mjesto financirano je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost“. Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi nositelj je projekta, a Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske je partnerska organizacija. Natječaj traje od 15.11. do 20.11.2022. godine, a radni odnos na puno radno vrijeme zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca (od 01. prosinca 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine). -više ovdje-

Obilježavanje Dana dubrovačkih branitelja

Na poziv udruge članice UHBL-PTSP „Sveti Vlaho“ Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija predstavništvo ZUHBLPTSPRH sudjelovalo je 5. i 6. listopada u Dubrovniku na programu obilježavanja najtežeg napada na Dubrovnik i Dana branitelja Dubrovnika. Sa izaslanstvima Vlade RH, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnicima gradskih vlasti i udruga proisteklih iz Domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće na spomenicima poginulih hrvatskih branitelja na Gradskom groblju u Dubrovniku Boninovu, Tvrđi i muslimanskom groblju Dubrovniku.

Hodočašće u Međugorje

Krajem Listopada u sklopu projekta Psihološko osnaživanje branitelja liječeni hod PTSP-a i članova njihovih obitelji održana je duhovna obnova članova Zajednice. Organizirano je hodočašće u Međugorje i drago nam je da je odaziv sudionika bio već tradicionalno velik i da se ponovno tražilo mjesto više u autobusu. To nam je pokazatelj kako su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji itekako željni ovakvih aktivnosti.