Članice ZUHBLPTSP RH

UHBL PTSP  Zagreb
 Ulica sv. Mateja 93, Zagreb
Darko Borovac, predsjednik
Željko Panižić, tajnik
E-mail: uhblptspzgb@gmail.com

zgb-zupUHBL-PTSP-a Zagrebačke županije
Trg Kralja Tomislava 2, 10 410 Velika Gorica
Tihomir Trešćec, predsjednik
Stjepan Vuković, dopredsjednik – 098 97 96 990
Dražen Vrbanić, tajnik – 091 52 22 272

KLUB UHBL PTSP ZAPREŠIĆ
Augusta Šenoe 37, Zaprešić,
Boris Kolomijcev ,predsjednik – 099 35 12 555

KLUB UHBL PTSP SAMOBOR
Trg Matice Hrvatske 5, Samobor,
Ivan Belan, predsjednik – 098 45 00 10

KLUB UHBL PTSP VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 2, 10410 Velika Gorica
Stjepan Vuković, predsjednik – 098 97 96 990

KLUB UHBL PTSP SV. NEDJELJA
Rimski trg 1, Kerestinec
Zlatko Šimec, predsjednik – 098 33 79 76

vukovarska-zupUHBL-PTSP-a Vukovarsko-Srijemska županija
Trg hrvatskih branitelja 1, 32 000 Vukovar
Rudolf Kovačić, predsjednik – 091 52 65 792
E-mail: ptspvu2@gmail.com

UHBL PTSP Klub Županja
Bana Jelačića 4, 32 270 Županja; P.P. 63.

UHBL-PTSP-a Varaždinske županijevarazdinska-zup
Harambašićeva 34, 42 000 Varaždin
tel./fax. 042 23 18 88
Željko Trtinjak, predsjednik -099 84 46 191
Pintarić Ivica, tajnik – 098 19 58 866
E-mail: uhbl.ptsp.vz@gmail.com

koprivnicka-zup

UHBL-PTSP-a Koprivničko-križevačke županije
˝Sv. Marko Križevčanin˝, Križevci
Trg Sv. Florjana 25; (pp.92), 48 260 Križevci
Miljenko Car, predsjednik – 098 97 09 079

Željko Antolić, tajnik – 091 54 02 646
E-mail: uhblptsp.smk@net.hr

UHBL PTSP Bjelovarsko-bilogorske županijebjelovarska-zup
fax. 043 24 54 57
Pave Ljubičić, predsjednik – 091 57 18 817,
E-mail: uhbl.ptsp.bbz@gmail.com

UHBL PTSP Krapinsko-Zagorske županijakrapinska-zup
Ulica Milana Prpića 93, 49 243 Oroslavje
Darko Mirt, predsjednik – 095 90 81 633
telefon 049 640 132
Tomislav Basa, tajnik

UHBL PTSP „Sv. Vlaho“  Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija dubrovnik
Josipa Kosora 30, 20 000 Dubrovnik
Stjepan Gudelj, predsjednik
E-mail: uhboptsp.dubrovnik@gmail.com

UHBL PTSP Virovitičko-podravske županijeviriviticka-zup
Stjepana Radića 9, Orahovica
Miroslav Milovuković, predsjednik
E-mail: vladomilak1@gmail.com

KLUB UHBLPTSP ČAČINCI
Ul. Domovinske zahvalnosti 12, Čačinci
Vlado Milak, predsjednik – 098 92 06 000

KLUB UHBL PTSP BUKOVICA
Vukovarska 37, Nova Bukovica.
Darko Meter, predsjednik – 098 91 78 532

UHBL PTSP Karlovačke županije
Ogulin, Kardinala Alojzija Stepinca 1
Tihomir Stipetić, predsjednik
E-mail: uhboptspog@gmail.com

UHBL PTSP Splitsko-Dalmatinske županijasplitska-zu
Dušan Roguljić, predsjednik – 099 67 05 219,
E-mail: dusan.roguljic@st.t-com.hr
Mario Vujević – Vegi, tajnik – 098 92 08 319,
E-mail: mariovujevic@gmail.com

KLUB UHBL PTSP SOLIN
Ulica kralja Zvonimira 50, 21210 Solin
Nenad Čerina, predsjednik – 091 57 48 538
Ivica Križanović, dopredsjednik – 098 18 25 831
Željko Baričević, tajnik – 091 95 76 534
 
 
UHBL PTSP-a Sisačko-moslavačke županije
Trg dr. Franje Tuđmana 6, Glina
Zvonko Sokolović, predsjednik, 099 37 19 656
Gordana Pintarić, tajnica
 
 

UHBDRL PTSP Međimurske županije
Ulica Josipa Jurja Strossmayera 9, Čakovec
Slobodan Novak, predsjednik,
E-mail: uhbdrl.ptsp.mz@gmail.com