Radionice Zadruga Metropola

Nastavljan je i ciklus radionica na temu veće samoodrživosti OCD-a kojih je izvoditelj SRZ METROPOLA. Provedene su sljedeće radionice:
1. Jačanje upravljačkih poduzetničkih i poslovnih kompetencija Društvenih poduzeća II dio
2. Osposobljavanje radnika u nepovoljnom položaju u DP-u
Kao teme radionica istaknuli bismo 
– Financiranje poduzetničkih programa socijalne zadruge EU sredstvima, kreditima i drugim izvorima financiranja
– Poslovno komuniciranje i pregovaranje u socijalnoj zadruzi
– predstavljanje je koncepta poslovanja Društvenih poduzeća te prednosti i manjakvosti takvog oblika djelovanj

Konferencija 9. Centra znanja

U organizaciji 9. Centra znanja za društveni razvoj u petak 15. prosinca 2023. godine u hotelu Academia u Zagrebu održana je konferencija pod nazivom “Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata – Iskustva iz prošlosti u službi sadašnjosti i budućnosti” koja je obuhvatila tri tematska područja. Konferenciju je otvorila i predstavila njene ciljeve koordinatorica  9. Centra znanja Sandra Rapčak Škomrlj. Na konferenciji su uz predstavnike braniteljskih i stradalničkih udruga uključenih u 9. Centara znanja sudjelovali i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Zagreba, Hrvatskog Crvenog križa te 8. Centra znanja. Kroz nekoliko prezentacija i izlaganja iz perspektive braniteljskih i stradalničkih udruga, zatim institucija te kroz kvalitetne diskusije, obuhvaćena su iskustva, rezultati, izazovi i promišljanja o ulozi branitelja ,stradalnika i institucija u prošlosti, sadašnjosti ali i budućnosti kroz stvaranje institucionalnih i vaninstitucionalnih okvira u području ostvarivanje prava, resocijalizacije, jačanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika te njihovog doprinosa cjelokupnom društvu u različitim područjima. Kroz izlaganja i diskusije u prvom dijelu konferencije istaknuta je i poveznica u iskustvima i izazovima hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i institucija Republike Hrvatske u području skrbi i resocijalizacije sa aktualnom situacijom vezanom za Ukrajinu i pomoći koju Republika Hrvatska pruža ukrajinskim veteranima i stradalnicima kroz institucije i programe udruga. Iskustva i zapažanja iz perspektive braniteljskih i stradalničkih udruga je iznijela Ljiljana Alvir, zamjenica koordinatorice 9. Centra znanja, a aktivno su se u kroz primjere, stavove i iskustva uključili predsjednik ZUV HGP Siniša Troha, Valentino Rajković iz HVIDR-e   te drugi predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga. Marijana Tkalec, načelnica Sektora za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata prezentirala je aktivnosti i programe koje provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja kroz zakonske okvire, veteranske centre, financiranje projekata, programa i aktivnosti udruga, braniteljskih zadruga te druge oblike aktivnog djelovanja u području jačanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, ali i aktivne podrške stradalnicima iz Ukrajine koji borave u Republici Hrvatskoj. Vesna Krivošić, voditeljica Nacionalne službe traženja Hrvatskog Crvenog križa je sudionicima konferencije predstavila mandat, ulogu, uključenost i postignuća te izazove Hrvatskog Crvenog križa kao i Međunarodnog Crvenog križa te polumjeseca, u aktivnom sudjelovanju u rješavanju humanitarnih pitanja vezanih uz Domovinski rat i nakon njega, kao i kroz kontekst ratova i humanitarnih kriza u drugim područjima. Podršku konferenciji i aktivnostima koje provode braniteljske i stradalničke udruge su ispred ureda nadležnog za branitelje Grada Zagreba dale Martina Gusić i Milena Suknaić. U drugom dijelu konferencije fokusiranom na višeprogramsko povezivanje Centara znanja Ratmir Džanić je prezentirao rad, djelovanje, iskustva te izazovi sa kojim se susreće 8. Centra znanja u svom području djelovanja sa posebnim naglaskom na inkluzivni prijevoz osoba sa invaliditetom koji je relevantan i za stradalnike Domovinskog rata. Ujedno je predstavio digitalne rješenja za osobe s invaliditetom. Kroz treći dio konferencije koji je bio posvećen raspravi o uključivanju i doprinosu organiziranog civilnog društva u stvaranju uključive i solidarne, digitalne te zelene i održive Hrvatske, prezentirana je Analiza nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine, a koju je u ime 9. Centra znanja prezentirala Danijela Perić. Posebnu pažnju na konferenciji privukle su prezentacije i kratki filmovi  „ Resocijalizacija ratnih veterana i razmjena iskustava“ koju je pripremila Braniteljska zadruga za avanturistički turizam „Patriot“, a predstavila Sandra Rapčak Škomrlj; Projekt „Boranka“ koji je prezentirao Dan Špicer iz Saveza izviđača Hrvatske kao partner Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata te video-uradak Ministarstva hrvatskih branitelja o rehabilitaciji u okviru veteranskih centara. Sudionici su pokazali iznimno zanimanje za prezentaciju Nenada Andrašeka iz UHDDR-a pod nazivom Digitalna transformacija „Primjena programskog rješenja POM-PRO“ te iskazali želju za povezivanjem i suradnjom na razvoju sličnih programa. Kroz navedenu prezentaciju predstavljen je program iz područja digitalizacije koji primjenjuje navedena udruga, a koji bi mogle primijeniti i ostale organizacije civilnoga društva u svojem radu.
Kroz izlaganja i rasprave su proizišli i zaključci konferencije:
Hrvatski branitelji su sudjelovanjem u obrani od agresije na Republiku Hrvatsku i oslobađanju okupiranih područja  u Domovinskom ratu temelj slobodne, neovisne i suverene Republike Hrvatske, njenih institucija i zakonodavnih okvira koji su omogućili  slobodno djelovanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata su uz veliki doprinos rješavanju posljedica agresije na Republiku Hrvatsku dali i daju nemjerljiv doprinos rješavanju posljedica poplava, potresa, pandemije i drugih izazova sa kojima se susreće cjelokupno hrvatsko društvo te su time pokazali solidarnost prema društvenoj zajednici u kojoj žive i djeluju. Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata kroz uključenost u sve segmente društva daju veliki doprinos stabilnosti i razvoju Republike Hrvatske, njenom prosperitetu i ugledu u okruženju u kojem se nalazi kao i u asocijacijama u koje je uključena, sa naglaskom na članstvo u EU. Unatoč izazovima sa kojima se susreću i još uvijek neriješenim pitanjima koja su posljedica sudjelovanja i stradanja u Domovinskom ratu,  branitelji i stradalnici Domovinskog rata stečena iskustva, znanja i vještine primjenjuju za dobrobit šire zajednice te isto prenose unutar Republike Hrvatske, ali i izvan njenih granica, kao profesionalan, solidaran i odgovoran odnos prema drugima. Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata kroz organizirano djelovanje u okviru civilnog društva doprinose razvoju i jačanju uloge civilnog društva u području jačanja kvalitete življenja, resocijalizaciji, praćenju i jačanju javnih politika, razvoju uključive i solidarne, digitalne te zelene i održive Hrvatske kroz Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata će kroz jačanje suradnje i partnerskih odnosa u okviru organiziranog civilnog društva, sa naglaskom na područje u kojem djeluju i organizacije civilnog društva koje okupljaju korisnike, nastaviti doprinositi institucionalnom i izvaninstitucionalnom rješavanju izazova vezanih uz posljedice Domovinskog rata i aktivno sudjelovati u razvoju zelene, digitalne, solidarne i održive Republike Hrvatske i stvaranju pretpostavki za sustavnu inkluziju  te primjenjivati i prenositi stečena iskustva, znanja i vještine za dobrobit cjelokupne zajednice, ali i izvan okvira Republike Hrvatske. Konferencija je održana uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Sporazum o razvojnoj suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj.

Ciklus predavanja NZRCD

Naše djelatnice su u razdoblju od 27. rujna do 20. prosinca 2023. godine sudjelovale na ciklusu radionica organiziranih od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Radilo se o ukupno 25 radionica s temama važnim za projektno djelovanje OCD-a, a sve u svrhu prijenosa stečenog znanja udrugama članicama. Teme predavanja bile su sljedeće:
– vrste i prihvatljivost troškova nastalih u projektima ESF+ te načinu dokazivanja istih
– kriteriji i proces procjene prihvatljivosti projektnih prijedloga
– pravnim učinci ugovora o dodjeli sredstava u ESF+
– Obračun plaća; obračun drugog dohotka. Obračun putnog naloga
– Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
– Registar neprofitnih organizacija (RNO)
– Vidljivost u kontekstu EU fondova
– Dokazna dokumentacija i mikropodatci u ESF
– Sukob interesa i nepravilnosti u ESF-u
– Prijevare u EU financiranju; Okolnosti koje nije moguće predvidjeti
– Izrada izvještaja (nacionalno financiranje)
– Provedba podrški; Izbjegavanje sukoba interesa; Vidljivost aktivnosti (Hotel Dubrovnik)
– Pravni/Institucionalni okviri ESI fondova
– Mogućnosti financiranja u novom financijskom razdoblju (PULJP);
– Pojednostavljene troškovne opcije
– Prijava na pozive – Kako kvalitetno prijaviti projekt 
– Provedba aktivnosti projekta
– Postupci nabave (NOJN)
– Prihvatljive aktivnosti
– Prihvatljivost troškova
– Radno zakonodavstvo; ugovor, rad i djelo, rad od kuće (online)
– Korekcije; neprihvatljivi troškovi
– Sustav prigovora
– Mogućnosti nacionalnog financiranja; prijava na nacionalne natječaje
– Odgovornost voditelja projekta
– Priprema ZNS-a
– Gospodarske djelatnosti udruga; Zakon o psihološkoj djelatnosti
– Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći; Zakon o pružanju usluga u turizmu

Ciklus radionica s ciljem podrške braniteljima liječenim od PTSP-a i članovima njihovih obitelji

U suradnji sa Hrvatskom udrugom za prevenciju suicida (HUPS), a zahvaljujući podršci Ministarstva hrvatskih branitelj i Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva odrađen je ciklus od ukupno 7 radionica pružanja psihološke podrške hrvatskim braniteljima liječenima od PTSP-a te članovima njihovih obitelji. Radionice su se provodile u Čačincima, Virovitici, Garešnici i Zagrebu, a teme radionica su bile sljedeće: 
– Prevladavanje stigme i diskriminacije
– Posttraumatski rast
– Važnost očuvanja mentalnog zdravlja
– Nema zdravlja bez duševnog zdravlja
– Podrška obiteljima – Kako osigurati podršku osobama koje se bore sa mentalnim poremećajima
– Stres i PTSP
– Važnost socijalizacije u nošenju s PTSP-om
Drago nam je da je omogućen nastavak suradnje sa dr. Koić i veselimo se daljnjem zajedničkom radu na dobrobit svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a osobito onima liječenima od PTSP-a.

Odlazak u Vukovar povodom obljetnice stradavanje na Ovčari

Zajednica je za članove organizirala prijevoz u Vukovar na dan obilježavanja stradanja na Ovčari. Zajedno sa udrugama koje okupljaju obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sudjelovali smo u 14. mimohodu „Vi ste na š ponos – mi smo Vaša snaga „ te nakon toga i u prigodnom programu „Ovčara – vječna rana“. Mimohodom dugim 9 kilometara spajajući na dostojanstven način dvije najveće masovne grobnice u Republici Hrvatskoj iz Domovinskog rata, odana je počast svim poginulim, smrtno stradalim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata iz cijele Republike Hrvatske. Dolaskom na mjesto masovne grobnice započeo je prigodni program „Ovčara – vječna rana“ kojim je obilježena 30. godišnjica masakra na Ovčari gdje su srpski agresori pogubili najmanje 200 zarobljenih hrvatskih branitelja, civila i medicinskog osoblja izvedenih iz vukovarske bolnice, a čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnoj grobnici.

Organizirano hodočašće u Međugorje

Početkom studenog u sklopu projekta Psihološko osnaživanje branitelja liječenih od PTSP-a i članova njihovih obitelji održana je duhovna obnova članova Zajednice. Organizirano je hodočašće u Međugorje i drago nam je da je odaziv sudionika bio već tradicionalno velik i da se ponovno tražilo mjesto više u autobusu. To nam je pokazatelj kako su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji itekako željni ovakvih aktivnosti.

20 godina tkanja podrške Nacionalne zaklade

Predstavnica Zajednice je 6. studenog sudjelovala na svečanom obilježavanju 20. godišnjice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Brojni uzvanici su pozdravili prisutne goste nakon čega je prikazan i film „Ljudi za ljude“ sa svjedočanstvima 20 osoba kojima su organizacije civilnoga društva promijenile na bolje zahvaljujući Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva. Predstavnici Nacionalne zaklade predstavili su rad Nacionalne zaklade i njezin doprinos razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Digitalni alati u svakodnevnoj komunikaciji

U sklopu suradnje među udrugama članicama Centara znanja 6. listopada 2023. godine predstavnik GONG-a g. Matej Mikašinović-Komšo proveo je radionicu „Digitalni alati u svakodnevnoj komunikaciji“ te upoznao naše članove sa prednošću korištenja Google digitalnih alata te ih pobliže upoznao sa dva Gongova digitalna alata Parlametar – alat koji pomoću analize glasovanja i transkripata zastupničkih nastupa olakšava praćenje rada Hrvatskog sabora. Imamopravoznati – platforma koja nam na jednostavan način omogućava postavljanje pitanja i traženje odgovora od Vlade i javnog sektora.

19. Športsko natjecanje ZUHBL PTSP RH

U razdoblju od 06. do 08. listopada 2023. godine održavalo se Športsko natjecanje Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Republike Hrvatske. Natjecanje se kao i uvijek odvijalo u disciplinama šah, stolni tenis, streljaštvo i pikado. Ove godine je iznenađenje bila članica UHBL PTSP Sisačko-moslavačke županije koja je umalo uspjela preuzeti prijenosni pehar dugogodišnjim ukupnim pobjednicima UHBL PTSP Zagrebačke županije
Poredak natjecanja je sljedeći:
ŠAH: 1. UHBL PTSP Sisačko – moslavačke županije; 2. UHBL PTSP Zagrebačke županije; 3. UHBL PTSP Koprivničko – križevačke županije „Sv. Marko Križevčanin“
Najbolji šahist – Ilija Josipović – UHBL PTSP Sisačko – moslavačke županije
STOLNI TENIS: 1. UHBL PTSP Zagrebačke županije; 2. UHBL PTSP Vukovarsko – srijemske županije; 3. UHBL PTSP Koprivničko – križevačke županije „Sv. Marko Križevčanin“
Najbolji stolnotenisač – Zlatko Janković UHBL PTSP Vukovarsko – srijemske županije
STRELJAŠTVO: 1. UHBL PTSP Sisačko – moslavačke županije; 2. UHBL PTSP Vukovarsko – srijemske županije; 3. UHBL PTSP Međimurske županije
Najbolji strijelac – Tihomir Ilijević UHBL PTSP Sisačko – moslavačke županije
PIKADO: 1. UHBL PTSP Zagrebačke županije; 2. UHBL PTSP Koprivničko – križevačke županije „Sv. Marko Križevčanin“; 3. UHBL PTSP Vukovarsko – srijemske županije
Najbolji pikadist – Tihomir Ptičar – UHBL PTSP Zagrebačke županije
Hvala svim natjecateljima i već sada se veselimo slijedećem 20-tom Športskom natjecanju ZUHBL PTSP RH
Uskoro više fotografija…

Obilježavanje dana  grada Dubrovnika i dubrovačkih branitelja

Na poziv udruge članice UHBL-PTSP „Sveti Vlaho“ Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija predstavništvo ZUHBLPTSPRH sudjelovalo je 5. i 6. listopada 2023. godine u Dubrovniku na programu obilježavanja najtežeg napada na Dubrovnik i Dana branitelja Dubrovnika. Sa izaslanstvima Vlade RH, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnicima gradskih vlasti i udruga proisteklih iz Domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće na spomenicima poginulih hrvatskih branitelja na Gradskom groblju u Dubrovniku Boninovu i Tvrđi.